Apie mus

       Plungės krizių centro  programa yra orientuota į paslaugų gavėjų integraciją. Integracija - tai asmens įsiliejimas į socialinę grupę, visuomenę pagal bendras vertybes, normas, tikėjimą ir panašiai. Socialinė integracija apibrėžiama kaip bet kokia socialinė intervencija, kuria siekiama rizikos grupės asmenis integruoti į visuomenę. Socialinė integracija yra procesas: asmens siekis įsitraukti į visuomenę, o visuomenės pasiruošimas šį siekį pripažinti ir stengtis, kad būtų pasiektas norimas rezultatas. Tai ilgalaikis procesas, kuris gali vykti tik palaipsniui. Integracijos turinys įgyvendinamas atsižvelgiant į kiekvieno individo poreikius, amžių, sveikatą, savarankiškumo lygį. Programa leidžia tai pasiekti per įstaigoje teikiamų paslaugų kokybę ir įvairovę: socialinio darbo, medicinos, darbo terapijos, užimtumo, kultūros, sporto, religinių apeigų organizavimo, švietimo, buitines, maitinimo ir kitas paslaugas. Krizių centro esminiai integracijos  elementai yra darbas, mokymas, moralinė įtaka ir disciplina. Tai skatina socialinės integracijos prielaidas.

Viesinimo-plakatas-page-001 600